Musikoptagelser

Lydstudiet Espressivo er et fulddigitalt lydstudie, som råder over det mest moderne udstyr
til optagelse og redigering af klassisk og anden akustisk musik.
Studiet ligger i Lisbjerg 8 km nord for Århus centrum
(se kørselsvejledning her).

Optagelser foretages altid i passende akustiske omgivelser for senere redigering i studiet. Redigeringsrummet på ca. 30m2 er akustisk reguleret for opnåelse af optimal lydkvalitet.
Der udføres såvel producer- som tekniker-opgaver og ofte begge dele på samme tid.

Akustikregulering

Konsulentopgaver udføres indenfor indretning af lytterum, lydstudier eller optimering af rumakustik i kirker eller andre rum hvor akustikken skal tilpasses formålet.
Alt fornødent udstyr til støj-, frekvens- og rumakustiske analyser haves.